Boek 'V2-VERGELTUNG' UIT DEN HAAG e.o.


... terug naar inhoudsopgave ....

Geallieerde tegenacties: Operatie ‘Market Garden’

De Engelse Generaal Montgomery wilde bij verrassing de grote rivieren van Nederland oversteken om zo de weg naar Berlijn vrij te maken. De Duitse troepen in West-Nederland zouden daardoor van hun moederland worden afgesneden en daarmee ook de lanceerinstallaties van de V2-raketten. Nadat op 8 september 1944 de eerste V2’s tegen Londen waren afgevuurd, kreeg Montgomery nauwelijks 24 uur later het dringende verzoek om Nederland te bevrijden. Immers in Frankrijk was gebleken, dat de V-wapeninstallaties het beste door verovering door grondtroepen konden worden uitgeschakeld. Na de desastreuze terugtocht uit Frankrijk en België in de zomer van 1944 leek het Duitse leger in het Westen zo goed als uitgeschakeld, zodat er goede resultaten verwacht konden worden van een snelle beslissende slag. In het onderhoud op 10 september 1944 met de Geallieerde opperbevelhebber Eisenhower stelde Montgomery de V2-inslagen en de slachtoffers in Londen aan de orde7. Dit was één van de redenen, waarom Eisenhower het groene licht gaf voor de operatie ‘Market Garden’, die op 17 september 1944 met luchtlandingen in de buurt van Arnhem en Nijmegen van start ging.

Anglo Amerikanen in de Betuwe geland’, zo schreef een onbekend gebleven NSB-functionaris op 17 september in zijn partijagenda van 1944. Het gevolg was, dat op die dag de laatste twee V2’s werden afgevuurd, waarna de lanceereenheden zich met al hun materieel schielijk uit Den Haag terug trokken, teneinde niet ingesloten te raken door de oprukkende Geallieerden. De Geallieerde opmars liep echter in Brabant vast, waardoor de bij de Rijnbruggen gelande Engelse, Amerikaanse en Poolse parachutisten niet ontzet konden worden. Deze troepen werden door Duitse eenheden, waaronder de SS pantserdivisie Hohenstaufen, ingesloten. Na felle gevechten wist een deel van de para’s te ontsnappen en werd het merendeel van de overlevenden krijgsgevangen gemaakt. De operatie ‘Market Garden’ was mislukt. Hierop keerden de V2-lanceereenheden weer naar Den Haag terug en op 3 oktober 1944 werden weer de eerste V2-raketten richting Londen gelanceerd.

Naar de voetnoten
Terug naar inhoudsopgave

© tekst: drs J.R. Verbeek © titel: drs. J.R. Verbeek
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto-kopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en uitgever. Alle vertalingsrechten, ook van de titel en afgeleiden daarvan, berusten bij de auteur.
Almere-Den Haag, 18 februari 2003